Subscriptions

Shotaro Tsuda is subscribed to the following people's plans.

 • Shunsuke Oyu
  subscribe
  Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
 • Takayuki Hitotsugi
  subscribe
  Shibuya-ku, Tokyo, Japan
 • Yuka Kishimoto
  subscribe
  San Francisco, California
 • Satoshi Suzuki
  subscribe
  San Diego, California
 • Hanako Kakuta
  subscribe
  Tokyo / San Francisco / Los Angels / New York
 • Shu Uesugi
  subscribe
  Menlo Park, CA
 • Makoto
  subscribe
  Palo Alto
 • mona
  subscribe
  San Francisco
 • Mona Gandhi
  subscribe
  San Francisco, California
 • 500 Startups
  subscribe
  Silicon Valley
 • Tariq Krim
  subscribe
  Paris, Ile-de-France, France
 • Loic Le Meur
  subscribe
  San Francisco, CA, USA
 • MG Siegler
  subscribe
  San Francisco, CA
 • Robert Scoble
  subscribe
  Half Moon Bay, CA, USA