Lunchseminarium: Det nya mobila landskapet - App, webb eller mitt i mellan?

Lunchseminarium: Det nya mobila landskapet - App, webb eller mitt i mellan?

Valtech, Kungl Myntet, Hantverkarg 5, Stockholm · Wednesday, February 16, 2011 from 11:30 AM to 1:00 PM

  • Emil Stenström
Att utvecklingen av det mobila internet rusar fram är nog ingen nyhet. Det ökande användandet av smartphones och tablets (plattor) förändrar vårt beteende och förhållande till webbtjänster. Detta ställer naturligtvis nya krav, men öppnar även för helt nya möjligheter. Så hur skall vi förhålla oss till denna utveckling, och vilka vägar finns i det mobila landskapet av appar och mobila webbar?

Val... [read more]
embed this multimedia widget
comment
add photo add video add slides View
submit
submit

Also check out

Save to calendar

Share elsewhere

Report an issue

LET US KNOW if you find something is wrong with this plan.