upprop mot höjt högkostnadsskydd vad gäller öppenvård och läkemedel.

upprop mot höjt högkostnadsskydd vad gäller öppenvård och läkemedel.

facebook · Saturday, July 30, 2011 at 4:30 PM - Thursday, September 29, 2011 at 7:30 PM

  • Anders Sporring
Dagens nyheter publicerade ett regeringsförslag där man vill höja taket för högkostnadsskyddet med 22%,vad gäller öppenvård och läkemedel.Remisstiden går ut 8 augusti.Detta förslag kommer att drabba barnfamiljer,långtidssjuka utförsäkrade ålders och sjukpensionärer.Gå med och sprid denna protest vidare!!
embed this multimedia widget
comment
add photo add video add slides View
submit
submit

Also check out

Save to calendar

Share elsewhere

Report an issue

LET US KNOW if you find something is wrong with this plan.