เชิญสมาชิกเข้าร่วมงานประชุมใหญ่และเสวนา"พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์"

เชิญสมาชิกเข้าร่วมงานประชุมใหญ่และเสวนา"พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์"

ณ ห้องวิภาวดีบอลลูม โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว · Saturday, September 24, 2011 from 12:00 PM to 5:00 PM

  • Pongrat Earthz Bhavanga-nanda
  • Thanawat Malabuppha Wai
http://webmaster.or.th/news/election-new-committee-2554

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อเลือกตั้งกรรมการสมาคมชุดใหม่แทนกรรมการชุดปัจจุบันที่กำลังจะหมดวาระ และ ร่วมงานเสวนา หัวข้อ "พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์"

จากกระแสข่าวเรื่องร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับล่าสุด ที่สร้างความกังวลใจให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพเว็บไซต์ในหลายๆ ประเ... [read more]
embed this multimedia widget
comment
add photo add video add slides View
submit
submit

Also check out

Save to calendar

Share elsewhere

Report an issue

LET US KNOW if you find something is wrong with this plan.