Draugiškas Adventinis koncertas

Draugiškas Adventinis koncertas

Vilniaus Evangeliku Liuteronu Baznycia · Sunday, November 27, 2011 from 7:00 PM to 8:00 PM

  • Tomas Tumalovicius
Paprastai ir nuoširdžiai. Draugiškų projektų choras (vad. Saulius Radžiūnas) nori padovanoti adventinį vakarą savo draugams ir artimiesiems. Kviečiami visi! Skambės Marc Antoine Charpentier kalėdinės barokinės mišios (Messe de Minuit pour Noel) ir lietuviška tradicinė kalėdinio adventinio laikotarpio programa. Vargonais gros Vitalij Neugasimov. Šią programą paruošėme savo gastrolėms Didžiojoje Br... [read more]
embed this multimedia widget
comment
add photo add video add slides View
submit
submit
Vilniaus Evangeliku Liuteronu Baznycia
Vokiečių g. 20

Also check out

Save to calendar

Share elsewhere

Report an issue

LET US KNOW if you find something is wrong with this plan.