!!מסיבת חורף חם 2!!

!!מסיבת חורף חם 2!!

גורדו -מול חוף גורדון · Thursday, January 12, 2012 at 8:00 PM - Friday, January 13, 2012 at 5:00 AM

  • Eran Back
  • Udi Zohar
אחרי 'חורף חם 1', קיבלנו פניות נרגשות מן הציבור לאירוע נוסף, וחככנו בדעתנו - האם ראשית השנה האזרחית היא המועד הראוי?
התשובה הייתה: לא. כי יש כבר מספיק שמחה באויר...
או בלשון חכמינו: "במקום בו אין אנשים, השתדל להיות איש."
ובמקום בו אין שמח - פשוט תביאו את אייל, ליאור ואיילת!

אז באנו.
חמישי.
הגורדו בחוף גורדון.
מקום מקורה מגשם.
כולו שלנו.
12.1
שמח.
שמיייח מאוד--שתייה חופשית פשוט... [read more]
embed this multimedia widget
comment
add photo add video add slides View
submit
submit

Also check out

Save to calendar

Share elsewhere

Report an issue

LET US KNOW if you find something is wrong with this plan.