Chia sẻ trải nghiệm NOC

Chia sẻ trải nghiệm NOC

VentureLabs, Blk 15 PGP, B1 · Thursday, February 9, 2012 from 7:00 PM to 8:30 PM

Nguyen Xuan Thu
  • Nguyen Xuan Thu
Cuộc đời sinh viên của bạn quá nhàm chán?

Bạn ước mơ làm gì đó khùng khùng?

… hoặc khác biệt?


Hãy đến tham gia buổi chia sẻ trải nghiệm chương trình NOC của các bạn sinh viên Việt Nam!

Thời gian: 7PM Thursday, Feb 9 2012.
Địa điểm: VentureLabs, Blk 15 PGP, B1

Chúng mình là:

Nguyễn Xuân Thư,
NOC India - Investment Analyst, Mumbai Angels
NOC Silicon Valley - Data Analyst Intern, Rocket F... [read more]
embed this multimedia widget
comment
add photo add video add slides View
submit
submit

Also check out

Save to calendar

Share elsewhere

Report an issue

LET US KNOW if you find something is wrong with this plan.