עצרת ענק לעצירת משלוח 90 הקופות!

עצרת ענק לעצירת משלוח 90 הקופות!

רחוב קינג ג'ורג' פינת שדרות בן ציון תל אביב · Friday, March 23, 2012 from 11:30 AM to 2:30 PM

  • Miki Mottes
חיי הקופות ביידים שלנו - נלחמים להציל אותן!

עוצרים את משלוח 90 הקופות שנחטפו באכזריוות מהטבע, נכלאו בכלובים במושב מזור, במשך 15 שנה שימשו כמכונות ילודה של גורים שנתלשו מהן בכוח ונמכרו לניסויים, ואמורות להישלח עכשיו למסע אימים של 50 שעות עד למעבדת הרעילות העבריינית SNBL בארה"ב שם ילעיטו אותן בכוח ברעלים עד למותן -

בשביל שארבעה סוחרים ירוויחו כסף.

אנחנו חייבים ויכולים להציל אותן
ואת 1500 הק... [read more]
embed this multimedia widget
comment
add photo add video add slides View
submit
submit
  • Tim Bentley
    6 years ago

    Sounds interesting, I might be interested in this... thanks!

Also check out

Save to calendar

Share elsewhere

Report an issue

LET US KNOW if you find something is wrong with this plan.