Globaliseringsrådet och Framtidskommissionen - vem har svaren för framtiden?

Globaliseringsrådet och Framtidskommissionen - vem har svaren för framtiden?

Frälsningsarmén · Monday, July 2, 2012 from 2:00 PM to 4:00 PM

  • Jakop Dalunde
Sverige har haft två framtidsorienterade råd med regeringsuppdrag, satta att analysera och diskutera de stora frågorna för Sveriges framtida välstånd. Vad skiljer Framtidskommissionen från Globaliseringsrådet? Vem har lösningarna på framtidsutmaningarna?

Medverkande
- Jesper Strömbäck, professor och huvudsekreterare, Framtidskommissionen
- Pontus Braunerhjelm, vd professor och fd huvudsekreterare... [read more]
embed this multimedia widget
comment
add photo add video add slides View
submit
submit

Also check out

Save to calendar

Share elsewhere

Report an issue

LET US KNOW if you find something is wrong with this plan.