Παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Μπαμπινιώτη «Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Ιστορία των Λέξεων».
Info page: http://bit.ly/bzl7xj

Παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Μπαμπινιώτη «Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Ιστορία των Λέξεων». Info page: http://bit.ly/bzl7xj

IANOS, Αριστοτέλους 7, Thessaloniki, Greece · Thursday, March 4, 2010 at 8:00 PM

Vassos Kassianides
  • Vassos Kassianides
embed this multimedia widget
comment
add photo add video add slides View
submit
submit

Also check out

Save to calendar

Share elsewhere

Report an issue

LET US KNOW if you find something is wrong with this plan.